Om denne nettsiden

Denne nettsiden ble etablert i 2005. Etter mange års dvale er nettsiden nå på vei til å få en ny vår på det store internettet, forhåpentligvis til glede for mange studenter og andre interesserte.

Øystein Hovi Rognerud

Utdanning:

BA Economics, Brigham Young University, Utah (USA) 1998-2003, hvorav ett år masterstudier tiltenkt PhD Economics.

M.D., Semmelweis University, Budapest (Ungarn) 2003-2009.

Arbeid:

Turnustjeneste Sykehuset i Vestfold HF med distriktstjeneste Svelvik/Drammen 2009-2011.

Lege i spesialisering kirurgi, Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg, februar 2011 – 2015.
Kst. overlege karkirurgi, Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg, 2015- 2019.
Lege i spesialisering/kst.overlege karkirurgi, Oslo Universitetssykehus HF, 2017- 2019.

Overlege karkirurgi, Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg, 2019-
Overlege karkirurgi, OUS HF, 2019-

Mer kommer.
I mellomtiden:

Lukk meny