Bjørknes Høyskole tilbyr intensivkurs i biologi tidlig på året (januar/februar) og rett før sommeren (mai).
Disse kursene er myntet på studenter som ønsker å studere helsefag i utlandet – tannlege, veterinær og medisin ved universitet som har sine opptaksprøver gjennom Bjørknes Høyskole.

Jeg har holdt disse kursene i en årrekke og disse sidene er et supplement til selve kurset. Alt stoffet her er gratis og tilgjengelig for alle interesserte.

Ingenting av det som gjennomgås på kursene, eller for den del ingenting av det som gjennomgås i biologifaget på medisinstudiet, er ikke materiale som allerede ligger tilgjengelig gratis på internett eller tilgjengelig gratis i en biologibok på et hvilket som helst bibliotek med respekt for seg selv.
Hvert døgn publiseres det tusenvis av sider med forskningsartikler, lærebøker og diverse naturvitenskapelig tekst både på internett og i trykket form. Det er rett og slett en overflod av informasjon. Mange studenter opplever det som krevende å orientere seg i en jungel av stadig økende tilgjengelighet av informasjon.
Jeg mener at den største læringsgevinsten ligger i interaksjonen mellom foreleser og student. Noe av det viktigste denne interaksjonen gir for studenten er en begrensning på hva som er viktigst å lære seg og forstå. Begrense den enorme informasjonen som ligger tilgjengelig gjennom bøker og internett. Gjennom mine intensivkurs på Bjørknes Høyskole forsøker jeg å gi elevene innsikt i både fagmaterialet, men også innsikt i hvilke deler av faget som er aller viktigst for opptak til studiet.

Anbefalt litteratur
De aller fleste grunnleggende biologibøkene på engelsk vil være tilstrekkelig.
Det er noen standardverk som har vært publisert i mange utgaver gjennom årene og som brukes på mange universitet. Disse inkluderer:

Grunnleggende:

For selve opptaksprøven anbefaler jeg Biology av Solomon et.al.
Den kommer ut i 11.utgave våren 2019:

Biology av Solomon et.al. i 10.utgave ser slik ut:

Du får også den nyeste utgaven i elektronisk utgave, og det er et mye billigere alternativ:

https://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/9781337392938

Campbell’s Biology er også en veldig fin bok:

Litt mer avansert:
Essential Cell Biology av Alberts et.al.
Denne er avansert nok til å kunne brukes på første året av studiet. Det er nå i 4.utgave:

Essential Cell Biology er en mindre versjon av hovedverket The Cell, men The Cell er langt mer enn man trenger og jeg anbefaler at du velger Essential Cell Biology. The Cell er nå i 6.utgave:

Lukk meny