Helt siden mine samfunnsøkonomistudier i USA har jeg bedrevet undervisning i alle mulige format, i alle mulige fora.

Lukk meny